További információk

Bár ez a weboldal azoknak szól, akik személyes kapcsolat mellett szeretnének velem üzelti együttműködést, mégis érdemes elolvasni a személytelen együttműködésre készült weboldalon található információkat.

https://epindad.blogspot.com

Ezek az információk pótolják azt, ami talán erről a weboldalról még hiányzik. Persze alapvetően az az alapfilozófiám, hogy a kapcsolatfelvételnél ezeket leendő ügyfeleim úgyis megtudják, azért biztosan senki nem fog szomorkodni, ha rendelkeznek vele már előtte. A képre kattintva elérhető.

Idő és Pénz | Time and Money

Fontos! Ezeket a Feladataim bármikor félbeszakíthatják, ám én másképp tekintek az időre, mint te. Azaz ha valamit elvállalok, azt a magasabb dimenziós időrendembe helyezem.
Important! These can be interrupted at any time by My Tasks, but I look at the time differently from you. That is, if I take something, I put it in the higher dimensional order.
Még nagyobb figyelem! Nálam az árnak csak egy részét képezi a pénz. Előfordulhat, hogy egy milliárdosnak az ár 1 dollár lesz, mert a másik része pénzben kifejezhetetlen. Ugyanis ezek az energiák valójában megfizethetetlenek.
More attention! Money is the only part of the price for me. One billionaire may have a price of $ 1 because the other part is inexpressible. Indeed, these energies are actually unaffordable.